Partner pro konsolidaci účetní závěrky, účetnictví a daně

Aktuality

31. 12. 2019 - Ohlédnutí za rokem 2019:

V roce 2019 jsme vydali již 3. aktualizované a rozšířené vydání publikace Konsolidovaná účetní závěrka - Příklady a úlohy k procvičení.

Zároveň jsme publikovali řadu dalších článků (zejména na téma konsolidované účetní závěrky) v odborných časopisech, jakými jsou například Auditor vydávaných Komorou auditorů ČR, Bulletin vydávaný Komorou daňových poradců nebo Český účetní a finanční časopis vydávaný VŠE v Praze.

Těšíme se na spolupráci s Vámi i v roce 2020 a přejeme Vám poklidný vstup do tohoto nového roku....

02. 01. 2019 - Publikace: KONSOLIDACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ - principy a praktické aplikace

V roce 2018 vyšlo 2. vydání odborné publikace s názvem KONSOLIDACE ÚČETNÍCH VÝKAZŮ - principy a praktické aplikace, autorů Doc. Ing. Vl. Zelenky, Ph.D. a Ing. M. Zelenkové, Ph.D. Oproti 1. vydání kniha obsahuje aktualizovaný výklad českých předpisů pro sestavení konsolidované účetní závěrky, včetně vymezení konsolidačního celku a určení velikosti skupiny. Do 2. vydání byly zároveň přidány další kapitoly včetně kapitoly vztahující se k převodu konsolidované účetní závěrky do jiné měny. Knihu lze bez problémů zakoupit na VŠE Praha, v prodejně nakladatelství Ekopress.

30. 09. 2016 - Nová skripta: Konsolidovaná účetní závěrka - Příklady a úlohy k procvičení

Kocem září 2016 vyšlo v nakladatelství VŠE Oeconomica 2. vydání skript s názvem Konsolidovaná účetní závěrka - Příklady a úlohy k procvičení, autorů Doc. Ing. Vl. Zelenky, Ph.D. a Ing. M. Zelenkové, Ph.D. Skripta jsou určena zejména k procvičení jednotlivých problematických oblastí v oblasti konsolidace účetních závěrek. Skripta obsahují i příklady, vztahující se k stanovení povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů platných od 1.1.2016 a dále také výsledky k vybraným úlohám. Skripta jsou vhodným doplněním publikace Konsolidace účetních výkazů - Principy a praktické aplikace, která vyšla v nakladatelství EKOPRESS v roce 2013. Obsah skript a zadání vybraného příkladu lze nalézt v přiložených souborech.

21. 09. 2016 - Publikace: Konsolidovaná účetní závěrka - příklady a úlohy k procvičení

Do konce září 2016 vyjde v nakladatelství VŠE Oeconomica 2. vydání skript s názvem Konsolidovaná účetní závěrka - Příklady a úlohy k procvičení, autorů Doc. Ing. Vl. Zelenky, Ph.D. a Ing. M. Zelenkové, Ph.D. Skripta jsou určena zejména k procvičení jednotlivých problematických oblastí v oblasti konsolidace účetních závěrek. Skripta obsahují doplnění 1. vydání např. o příklady, vztahující se k stanovení povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku podle českých předpisů platných od 1.1.2016 a dále také řešení k vybraným úlohám.

30. 06. 2015 - Publikace: Konsolidovaná účetní závěrka - Příklady a úlohy k procvičení

V červnu 2015 vyšla v nakladatelství VŠE Oeconomica skripta s názvem Konsolidovaná účetní závěrka - Příklady a úlohy k procvičení, autorů Doc. Ing. Vl. Zelenky, Ph.D. a Ing. M. Zelenkové, Ph.D. Skripta jsou určena zejména k procvičení jednotlivých problematických oblastí v oblasti konsolidace účetních závěrek. Skripta obsahují i řešení k vybraným úlohám.

22. 01. 2014 - Errata k publikaci KONSOLIDACE ÚČETNÍCH VÝKAZU

Autoři opravili chyby a tiskové překlepy nacházející se v publikaci KONSOLIDACE účetních výkazů - principy a praktické aplikace. Publikace byla prostřednictvím nakladatelství Ekopress uvolněna do prodeje koncem listopadu 2013. O erratu si můžete napsat i prostřednictvím našeho e-mailu: info@konsolidus.cz, nebo si ji stáhnout z našich webových stránek.

28. 11. 2013 - Publikace KONSOLIDACE

Dnes, 28. listopadu 2013 prostřednictvím nakladatelství EKOPRESS vyšla publikace na téma Konsolidace účetních výkazů. Publikace obsahuje výklady všech konsolidačních metod a metody ekvivalence, řadu názorných příkladů s výkladem postupu a řešením, srovnání českých předpisů s IFRS. Autoři publikace jsou naši přednášející (viz nabízené kurzy Konsolidované účetní závěrky v lednu 2013). Publikace je určena pro širokou odbornou veřejnost, která se zabývá sestavením konsolidované účetní závěrky nebo jejím auditem.

19. 11. 2013 - Připravujeme

Připravujeme pro Vás další zajímavé vzdělávací akce. Sledujte náš web konsolidus.cz