Partner pro konsolidaci účetní závěrky, účetnictví a daně

O nás

Společnost Konsolidus, spol. s r. o. byla založena koncem roku 2011 s cílem poskytovat poradenství, vzdělávání a další služby spojené s účetním, daňovým a ekonomickým poradenstvím. Za stěžejní oblast svého zaměření společnost považuje problematiku konsolidace účetních závěrek. Společnost pořádá vzdělávací akce jak otevřené, tak i pro firmy, týkající se konsolidací účetních závěrek, účetního výkaznictví podle IFRS, US GAAP, IPSAS a našich účetních předpisů a standardů. Nabízí rovněž vzdělávací akce tematicky zaměřené na jiné oblasti (daně, audit účetní závěrky, manažerské účetnictví, ekonomické a finanční řízení a další). Společnost poskytuje v uvedených oblastech rovněž poradenství. Se společností na vzdělávacích akcích i na poradenské činnosti spolupracují naši přední odborníci na výše uvedené oblasti.

Společnost reprezentují společníci Ing. Marie Zelenková, Ph.D. a doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Oba společníci jsou společností zároveň využíváni jako specialisté a kvalifikovaní lektoři s dlouhodobými zkušenostmi, neboť mimo jiné pracují na katedře finančního účetnictví a auditu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Je zde garantem kursů Konsolidovaná účetní závěrka, Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů a Pokročilé účetnictví. Docent Zelenka má za sebou bohatou publikační a přednáškovou činnost a je zpracovatel řady znaleckých posudků. Je auditorem Komory auditorů České republiky, kde v současnosti působí jako člen výkonného výboru a předseda Výboru pro veřejný sektor. Je rovněž členem Výboru pro veřejný sektor Evropské federace účetních (FEE). Podílel se na českých překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), na překladech Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS).

kontakt: vzelenka@konsolidus.cz

Ing. Marie Zelenková, Ph.D.

Je odbornou asistentkou katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, kde je zaměstnána již od roku 1997. Vedle kursu Finanční účetnictví se specializuje na výuku v rámci kurzů konsolidovaná účetní závěrka a daně v účetnictví. V roce 2004 úspěšně ukončila doktorské studium, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Na jaře 2012 složila zkoušky daňového poradce a stala se řádným členem Komory daňových poradců. Kromě lektorské činnosti, odborné publikační činnosti a spolupráce na znaleckých posudcích je v současné praxi činná i jako ekonomický, účetní a daňový poradce.

kontakt: zelenm@konsolidus.cz