Partner pro konsolidaci účetní závěrky, účetnictví a daně

Poradenství

Nabídka kurzů Vzdělávání pro firmy Poradenství
Konsolidace účetních závěrek IFRS/US GAAP Účetnictví podle českých předpisů a ČÚS Daně Ostatní

Poskytujeme firemní poradenství v oblasti nadnárodně uznávaných standardů účetního výkaznictví – zejména IFRS (případně US GAAP a jiné národní standardy). Pomůžeme Vám vyřešit konkrétní problémy vztahující se ke specifickým oblastem účetního výkaznictví (zásobám, dlouhodobým aktivům, finančním nástrojům, leasingu, výnosům, výkazu cash flow, impairmentu, podnikovým kombinacím atd.).