Partner pro konsolidaci účetní závěrky, účetnictví a daně

Poradenství

Nabídka kurzů Vzdělávání pro firmy Poradenství
Konsolidace účetních závěrek IFRS/US GAAP Účetnictví podle českých předpisů a ČÚS Daně Ostatní

Nabízíme firmám poradenství v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví podle našich aktuálních předpisů a standardů, včetně interpretací Národní účetní rady. Poradíme Vám s řešením Vašich konkrétních účetních problémů, ať již se vztahují k obecným základům účetnictví nebo jsou zaměřené specificky.

Nabízíme poradenství jak specializovaným účetním pracovníkům (účetní, hlavní účetní) v rámci jejich činnosti vztahující se k zaúčtování účetních transakcí nebo sestavení účetní závěrky, tak i firemnímu managementu (CEO, CFO), pro nějž je důležité správné čtení účetních výkazů a posouzení jejich vypovídací schopnost.