Partner pro konsolidaci účetní závěrky, účetnictví a daně

Vzdělávání pro firmy

Nabídka kurzů Vzdělávání pro firmy Poradenství
Konsolidace účetních závěrek IFRS/US GAAP Účetnictví podle českých předpisů a ČÚS Daně Ostatní

Ve spolupráci s daňovým poradcem nabízíme také firemní daňové vzdělávání. Nabízíme, jak obecné vzdělávání týkající se např. daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, spotřební daně, silniční daně, daně z převodu nemovitostí, tak i specifické vzdělávání podle Vašich potřeb.