Partner pro konsolidaci účetní závěrky, účetnictví a daně

Vzdělávání pro firmy

Nabídka kurzů Vzdělávání pro firmy Poradenství
Konsolidace účetních závěrek IFRS/US GAAP Účetnictví podle českých předpisů a ČÚS Daně Ostatní

Firemní vzdělávání v oblasti nadnárodně uznávaných standardů účetního výkaznictví – zejména IFRS (případně i US GAAP) může probíhat jako jednodenní přehled stávajících účetních standardů nebo vícedenní, zahrnující i ilustrativní příklady. Lze poskytnout úžeji zaměřené vzdělávání, zaměřená na jednotlivé oblasti účetního výkaznictví (zásoby, dlouhodobá aktiva, finanční nástroje, leasingy, výnosy, cash flow, impairment, podnikové kombinace atd...), příp. zaměřené přímo na řešení Vámi zadaného problému.